Bezoek Martin Cooke (HM Inspector bij ORR)

10 apr. 2015

Bezoek Martin Cooke (HM Inspector bij ORR)

10 apr. 2015

volgend bericht

Print Friendly and PDF

Dinsdag 10 maart 2015 heeft railAlert bezoek gehad van Martin Cooke (UK Office of Rail Regulation) en afgevaardigden van ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) (Gert van der Rijst) en Inspectie SZW (A. Sebregts).

 

Martin Cooke, HM Inspector Of Railways bij ORR, is in Nederland in het kader van een ILT uitwisselingsprogramma. Zowel railAlert als Martin Cooke hadden presentaties voorbereid. Kennis en ervaringen werden uitgewisseld en gedeeld, gevolgd door interessante discussies met name over de verschillen tussen Nederland en de UK. Opvallend is te noemen dat er veel overeenkomsten zijn in regelgeving, en wijze van handhaven. Door railAlert is uitgelegd op welke wijze regelgeving tot stand komt (werkkamer uitwerken regelgeving) en de wijze waarop de effecten en doeltreffendheid worden gemeten (Veiligheidsdashbord). In de UK kent men veel procedures m.b.t. spoorwegveiligheid. Momenteel wordt er in de UK hard gewerkt om het aantal procedures terug te dringen en deze meer ‘risk based’ te maken. Daarnaast gaat er meer focus gelegd worden op veiligheid tijdens het ontwerpproces (Safety by Design).

In de UK zijn een groot aantal partijen betrokken in de railbranche en er is veel overleg tussen de partijen onderling. Echter kennen ze in de UK geen overkoepelend (samenhangend) orgaan zoals railAlert. In de UK heeft men sinds een aantal jaren ook een Digitaal Veiligheidspaspoort ingevoerd. Verschil met Nederland is dat in de UK ook de gewerkte uren (inclusief reistijden) alsmede instructie momenten op het DVP worden vastgelegd. Martin was verder geïnteresseerd in het concept van Serious Gaming en ziet hier kansen om het veiligheidsbewustzijn in de UK verder te stimuleren. Samengevat was het een zeer nuttige en leerzame bijeenkomst en er is afgesproken hier zeker een vervolg aan te geven.

 

 

Bezoek Martin Cooke

Van links naar rechts  Jeroen van den Tweel (ProRail), M. Edwards (railAlert), R. Oosterhof (railAlert)

M. Cooke (ORR), G. van Rijst (ILT), A. Sebregts (ISZW), W. Koolschijn (railAlert)