Veiligheidstraining Perron

Voor wie is de Veiligheidstraining Perron bestemd?

Voor medewerkers die zelfstandig op het spoorperron in de nabijheidszones B en C (het groene gebied in onderstaande afbeelding) werken en die voor dit werkgebied een digitaal veiligheidspaspoort (DVP) willen behalen of verlengen. Zij mogen gebruikmaken van het dienstoverpad, mits dit is voorzien van een WIDO (Waarschuwing Installatie Dienst Overpad). Voorbeelden van medewerkers die hiervoor in aanmerking komen zijn schoonmakers en medewerkers die ingezet worden bij wintermaatregelen op spoorperrons.

 

Afbakening zelfstandig betreden VTOSp indien dienstoverpad is voorzien van een Waarschuwing Installatie Dienst Overpad (WIDO)

 

Let op! Medewerkers die in het bezit zijn van de bevoegdheid spoorperron mogen geen werkzaamheden uitvoeren in gevarenzone A (het rode gebied in bovenstaande afbeelding). Als dit toch gewenst is, moeten zij worden ingeschreven voor het werkgebied Trein (veiligheidstraining en toets VTOS). Zie VVW Trein en Brancherichtlijn Werken op spoorperrons.

 

Wat houdt de Veiligheidstraining Perron in? Er zijn eigenlijk twee veiligheidstrainingen Perron: de initiële training die u volgt als u zich voor het eerst aanmeldt voor het DVP, en de training 'Spoor jij wel?' die u volgt bij hercertificering. In beide varianten staat het vergroten van het veiligheidsbewustzijn centraal. Aan de hand van herkenbare praktijksituaties gaat de trainer met de deelnemers in gesprek over de veiligheidsdilemma’s die zij tijdens hun werk kunnen tegenkomen. Daarbij wordt steeds de link gelegd met de Life Saving Rules. Deelname aan de Veiligheidstraining Perron is een voorwaarde voor het behalen van het certificaat.

 

En de toets VTOSp? Deze wordt afgelegd aansluitend op één van de twee Veiligheidstrainingen Perron. De toets ‘Veiligheid en Toegang Op het Spoor perron’ (VTOSp) is afgestemd op de doelgroep en wordt digitaal afgenomen in aanwezigheid van een toezichthouder. Wie na drie pogingen onvoldoende resultaat heeft behaald kan opnieuw worden ingeschreven, voor drie nieuwe pogingen. Stichting railAlert heeft vastgesteld dat een deelnemer die na in totaal zes pogingen niet is geslaagd, voor een periode van minimaal één jaar uitgesloten wordt van het werken op het spoorperron.

 

Hoe bereid ik me voor op de toets VTOSp? Het is belangrijk dat deelnemers vooraf het leerprogramma Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) doornemen en de oefenvragen maken. Zie de e-learning modules op de website. Om de slagingskans te verhogen, is het noodzakelijk dat u hier bij uw medewerkers op toeziet. Tijdens de training wordt geen aandacht besteed aan de inhoud van de toets.

 

Zijn de veiligheidstraining en de toets ook in andere talen beschikbaar? Bij de Veiligheidstraining Perron en de toets VTOSp wordt standaard de Nederlandse taal gehanteerd. Het is wel mogelijk medewerkers in te schrijven voor een Engelse of Duitse uitvoering. U kunt hiervoor per e-mail contact opnemen met Railcenter via info@railcenter.nl of telefoon 033 – 467 47 27.

 

Worden de DVP-portal en app aangepast? In de DVP-portal worden de certificaten van railAlert in de werkgebieden Trein, Metro, en Tram getoond. Daar wordt nu het werkgebied Perron aan toegevoegd (zie het icoon hieronder). Door één van de tabbladen te selecteren, kunt u zien over welke Railcenter-certificaten een persoon voor een werkgebied beschikt.