Inloggen DVP Portal Digitaal Veiligheidspaspoort Inloggen DVP Portal

railAlert certificaten

Dit zijn alle vakbekwaamheidscertificaten voor veiligheidstaken die vallen onder de Normkader Veilig Werken (NVW) regelgeving en de in de erkenningsregeling van ProRail opgenomen lijst van veiligheidskritische technische taken (ACD00114).

 

Als je een NVW taak uitoefent waarvoor medische en psychologische geschiktheidseisen gelden, zorgt je werkgever voor het invoeren van de verklaring van geschiktheid met de bijbehorende geldigheidsduur.

 

Terug naar DVP