Inloggen DVP Portal Digitaal Veiligheidspaspoort Inloggen DVP Portal

Pashouder

Vanaf 1 juli kan je gecontroleerd worden door een veiligheidsinspecteur van railAlert.

 

 

Wat houdt zo’n inspectie in?

De inspecteur gaat controleren of je werkt volgens de 9 Life Saving Rules zoals die op de achterkant van je DVP pas staan. Daarvoor scant hij jouw DVP pas of je dagpas.

Als je volgens de 9 Life Saving Rules werkt is de inspectie klaar. We registreren dan dat alles goed is. Dit vinden we heel belangrijk; registreren dat mensen veilig werken volgens de 9 Life Saving Rules.

 

 

Wat als ik niet volgens een van de 9 Life Saving Rules werk?

Als de inspecteur constateert dat je niet volgens een van de 9 Life Saving Rules werkt, registreert hij daar een zogenaamde afwijking van. Hij zal je ook vragen waarom je niet volgens deze Life Saving Rule werkt.

Nadat de inspecteur jouw toelichting heeft genoteerd, verzendt hij de geconstateerde afwijking naar jouw werkgever en naar jouw e-mail adres zoals dat in het DVP systeem staat.

 

Als jouw e-mailadres nog niet in het DVP systeem staat, kan je jouw key-user vragen deze alsnog toe te voegen.

 

 

De toetsingscommissie van railAlert

Voordat de afwijking naar de toetsingscommissie van railAlert gaat, kan jouw werkgever nog een toelichting, een zogenaamde zienswijze, toevoegen. Dit moet binnen 7 dagen nadat je gecontroleerd bent.

 

Jouw afwijking wordt daarna anoniem gemaakt. Dat wil zeggen dat de toetsingscommissie geen informatie krijgt over wie jij bent en of er al eerder iets gebeurt is.

 

De toetsingscommissie beoordeelt of de afwijking een overtreding is. En als dat zo is, hoe ernstig die is. Het maakt natuurlijk verschil of je een vergissing of fout hebt gemaakt of dat je heel bewust roekeloos hebt gehandeld.

 

De uitspraak van de toetsingscommissie wordt naar jouw e-mail adres en naar je werkgever verstuurd.

 

 

Jouw werkgever

Als jouw werkgever het niet eens is met de uitspraak van de toetsingscommissie kan hij daar een bezwaar tegen indienen. Ook hier heeft hij 7 dagen de tijd voor.

 

Als jouw werkgever het wel eens is met de uitspraak, is het is aan jouw werkgever om daar volgens de bedrijfseigen richtlijnen actie op te ondernemen.

 

 

ProRail

De uitspraak van de toetsingscommissie wordt ook naar ProRail gestuurd. Bij ProRail bepaalt een sanctioneringscommissie of er een sanctie volgt. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of je al eerder overtredingen hebt begaan.

Bij een eerste, lichte overtreding zal er waarschijnlijk niets gebeuren. Bij herhaaldelijke overtredingen of als er sprake is van één heel ernstige overtreding, kan ProRail jouw tijdelijk of definitief de toegang tot de spoorinfrastructuur ontzeggen. Je mag dan niet aan de sporen van ProRail werken.

 

Als jouw werkgever het niet eens is met de uitspraak van ProRail kan hij daar bij ProRail tegen in beroep gaan. Ook hier geldt de termijn van 7 dagen.

 

 

Wil je alles nog eens rustig nalezen? Download dan de voorlichtingsfolder of de samenvatting in stripvorm.

 

 

Terug naar DVP