Inloggen DVP Portal Digitaal Veiligheidspaspoort Inloggen DVP Portal

Niet-railAlert certificaten

VCA-certificaat

Bij het invoeren van de medewerkersgegevens dient ook direct het nummer van het VCA-certificaat ingevoerd te worden. Dit certificaat is verplicht, maar moet handmatig worden ingevoerd. Er is een koppeling gemaakt met de SSVV-database die controleert of het certificaat geldig is. Mocht het certificaat niet geverifieerd kunnen worden, neemt u dan contact op met SSVV om gegevens aan te laten passen.

 

Medische en psychologische geschiktheid

Voor een aantal veiligheidstaken die onder de Normenkader Veilig Werken (NVW) regelgeving vallen, gelden aanvullende medische of psychologische eisen. De werkgever is verantwoordelijk voor het invoeren van de verklaring van geschiktheid (MO/PO) met de bijbehorende geldigheidsduur.

 

Overige certificaten

Bedrijven kunnen zelf via de DVP-portal ook andere 'niet-railAlert certificaten' en een pasfoto invoeren. In de helpdesk van de DVP-portal zijn meerdere hulp-instructies hiervoor terug te vinden.

 

Jouw werkgever kan naast de railAlert certificaten ook andere vakbekwaamheidscertificaten op jouw DVP pas zetten. Bijvoorbeeld:

  • VCA certificaten
  • Bedrijfscertificaten
  • Bevoegdheden RET Railveiligheid (werkplekbeveiliging) en Elektrotechnische Veiligheid (bovenleiding, stroomrail en gelijkrichterstations).

 

Terug naar DVP