Inloggen DVP Portal Digitaal Veiligheidspaspoort Inloggen DVP Portal

Key-user

De per 1 juli 2017 gestarte veiligheidsinspecties zijn directe aanleiding om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de key-user opnieuw te definiëren.

 

Er is gekozen om vier deeltaken te onderscheiden met eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

1.            Mandaat beheerder

2.            Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV)

3.            Uitschrijver dagpassen

4.            Administrateur

 

In het document Key-User, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is dit nader gespecificeerd.

Voor twee van de vier deeltaken vragen we u speciale aandacht omdat deze naar verwachting een aanpassing van uw interne organisatie tot gevolg hebben.

 

Mandaat beheerder

De deeltaak ‘Mandaat beheerder’ mag slechts aan 1 persoon binnen uw organisatie (1) worden toebedeeld. Deze persoon kan dan ingaande 1 juli 2017 via het vernieuwde DVP Portal de overige deeltaken indien gewenst of noodzakelijk delegeren aan andere personen binnen uw organisatie.

(1) Voor grote organisaties bieden wij de mogelijkheid om zich per organisatieonderdeel in het DVP systeem te registreren.

 

Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV)

Deze deeltaak is nieuw en direct gerelateerd aan de veiligheidsinspecties. De BbV draagt zorg voor de juiste afhandeling van alle door veiligheidsinspecteurs van railAlert (VIR’s) geconstateerde afwijkingen die betrekking hebben op personen uit de eigen organisatie.

Dit betekent dat de BbV privacy gevoelige informatie onder ogen krijgt. Onze aanbeveling is dat u voor deze deeltaak personen selecteert die om kunnen en mogen gaan met privacy gevoelige informatie.

 

 

Terug naar DVP