Inloggen DVP Portal Digitaal Veiligheidspaspoort Inloggen DVP Portal

Dagpas

De dagpas is een geprint, ingevuld en ondertekend papieren formulier. Geen plastic pasje zoals het Digitaal Veiligheidspaspoort.

 

 

Per 1 juli 2017 zijn nieuwe (aanvullende) regels voor het uitschrijven van een dagpas van kracht geworden

 

  • De persoon die een dagpas uitschrijft moet zelf in het bezit zijn van een geldig DVP (certificaat TTHS of VTOS);
  • De naam van de uitschrijver moet vermeld worden op het dagpas formulier;
  • De uitschrijver noteert de naam van degene voor wie de dagpas bedoeld is zoals deze op het officiële identiteitsbewijs staat vermeld;
  • Een persoon met een dagpas mag zich niet zelfstandig begeven in de zones A, B en op bouwplaatsen van ProRail. Deze persoon moet begeleid worden door een persoon in het bezit van een DVP;
  • De naam van de begeleider moet vermeld zijn op het dagpas formulier.

 

 

Dagpas aanvragen

Je kan een dagpas aanvragen bij een bedrijf dat toegang heeft tot de DVP-portal. Dit kan je eigen organisatie zijn, of bijvoorbeeld het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de locatie die je bezoekt. Dit kan maximaal 2 weken voorafgaand aan je bezoek. Je gegevens worden geregistreerd in de DVP-portal, zodat je met een ingevuld en geprint dagpasformulier een locatie kunt bezoeken. Zorg ervoor dat je de veiligheidsinstructies voorafgaand aan je bezoek bekijkt. Dit scheelt tijd op de projectlocatie. 

Op locatie krijg je nog een locatie specifieke veiligheidsinstructie, waarna je je dagpasformulier, samen met de begeleider op deze locatie, ondertekent. Je dagpas is pas geldig als je bent aangemeld op de locatie. En neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee! 

 


Activatie dagpas 

Voordat je met je dagpas een locatie betreedt, dien je:

  1. Een kort filmpje met een veiligheidsboodschap te bekijken, kennis te nemen van de 9 Life Saving Rules en het huisreglement van ProRail. Dit kan voorafgaand aan je bezoek. Je ontvangt een link naar deze veiligheidsinstructies bij je dagpasformulier;
  2. Jezelf op locatie met je (vooraf ingevulde en geprinte) dagpasformulier en geldige identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) te melden bij de persoon die verantwoordelijk is voor veiligheid;
  3. De locatie specifieke veiligheidsinstructie te volgen van de persoon die verantwoordelijk is voor veiligheid op de locatie;
  4. Het dagpasformulier te ondertekenen, waarmee je aangeeft dat de veiligheidsinstructies zijn gegeven en begrepen;
  5. De QR-code op je dagpasformulier te laten scannen, waarna je kan worden aangemeld op de locatie en de dagpas is geactiveerd.

 

Terug naar DVP