2. Registreren van gegevens in DVP database

2. Registreren van gegevens in DVP-database

 

U kunt alleen een DVP-pas krijgen als uw bedrijf en uw gegevens zijn geregistreerd in de DVP-database. Dat moet de key-user van uw bedrijf doen. U kunt dat als medewerker dus niet zelf doen.

 

Key-user

Ieder bedrijf heeft één hoofdgebruiker van de DVP-portal, tevens eerste aanspreekpunt voor de DVP-organisatie. Dit is de zogenaamde key-user, die de gegevens van zowel het bedrijf als de medewerkers up-to-date houdt. Sommige rechten die deze key-user heeft, kan hij ook aan anderen toekennen, zodat zij (een deel van) dezelfde deeltaken kunnen uitvoeren. 

Meer informatie over key-users vindt u hier: https://helpdesk.dvp-portal.nl/category/keyusers/

 

Bedrijfsgegevens

Is DVP nieuw voor uw bedrijf? Dan kunt u voor registratie van uw bedrijf in de DVP-database een mail (laten) sturen naar veiligheidspaspoort@railalert.nl. In antwoord op deze mail ontvangt uw bedrijf per e-mail de bestanden die u moet (laten) invullen en aanvullende instructies voor het importeren van de gegevens in de DVP-database.

 

Persoonsgegevens

De key-users kunnen een (nieuwe) medewerker registreren in de database via de DVP-portal. 

Meer informatie over de werking van de DVP-portal vindt u hier: https://helpdesk.dvp-portal.nl/category/dvp_portal/.  

 

Certificaatgegevens 

De railAlert-certificaten die u bij de vorige stap heeft behaald, worden automatisch gekoppeld aan uw persoonsgegevens in de DVP-database. Key-users kunnen ook andere certificaten die u heeft behaald registreren in de DVP-database. 

Meer informatie over het toevoegen van certificaten vindt u hier: https://helpdesk.dvp-portal.nl/category/certificaten/