1. Actief deelnemen

1. Actief deelnemen aan veiligheidstraining en slagen voor toets(en)

 

Welke training u moet volgen en welke toets(en) u moet afleggen, hangt af van uw situatie. Op de website van Railcenter vindt u een beslisboom waarmee u kunt bepalen welke training voor u verplicht is en welke toets(en) u moet afleggen: https://www.railcenter.nl/dvp

 

Let op: In het werkgebied Tram komt u op dit moment alleen met een vhp-tram certificaat in aanmerking voor een DVP-pas. U hoeft vooralsnog geen veiligheidsbewustzijnstraining te volgen om een DVP-pas te kunnen aanvragen. In 2020 wordt deze gang van zaken geëvalueerd. 

 

Na het doorlopen van de beslisboom verschijnt er een overzicht dat op uw situatie is afgestemd. Als u hierin doorklikt, vindt u uitgebreide informatie over de training en toets(en) waaraan u in uw situatie moet deelnemen om een DVP-pas te verkrijgen. 

 

U vindt hier onder andere informatie over de inhoud van het programma, het aantal herkansingen voor de toets (indien van toepassing), de beschikbare talen (indien van toepassing), de kosten en de data/locatie/tijden. Let op: inschrijven loopt via de contactpersoon van uw organisatie.

 

BELANGRIJK

In alle gevallen moet u vóórdat u naar de toets komt een digitaal programma volgen. Deze zogenaamde e-learning is vrij toegankelijk en helpt u bij de voorbereiding op uw toets(en). U vindt de e-learnings hier: https://www.railalert.nl/themas/thema-overzicht/e-learning

 

Daarnaast is actieve deelname aan de veiligheidstraining vereist. Als u niet actief deelneemt aan de discussies tijdens de training, bijvoorbeeld wegens taalproblemen of omdat u niet gemotiveerd bent, krijgt u geen bewijs van deelname.