Inloggen DVP Portal Digitaal Veiligheidspaspoort Inloggen DVP Portal

Hieronder vind u alle informatie over het Digitaal Veiligheidspaspoort

Wat is DVP?

 

DVP staat voor Digitaal Veiligheidspaspoort. Dit is een programma van de railbranche om de bewustwording ten aanzien van veiligheid te verbeteren en zo bij te dragen aan minder veiligheidsincidenten.

 

De DVP pas is een persoonsgebonden pas waarmee je kan aantonen aan de veiligheidsverantwoordelijke op een werk of een inspecteur van railAlert dat je de juiste certificaten hebt om te mogen werken op en rond het spoor.

 

Je moet je DVP pas dan ook altijd bij je hebben als je op en rond het spoor aan het werk gaat.

 

 

Voor wie en waar is de DVP pas bedoeld?

 

Als je regelmatig op of vlakbij de treinsporen van ProRail wilt gaan werken, heb je een DVP pas nodig. Doe je dit maar een paar keer per jaar (minder dan 10 keer), dan is een dagpas voldoende.

 

Officieel is het: “Om in opdracht van ProRail werkzaamheden te mogen verrichten in de gevarenzone (zone A), de nabijheidszone B en op een bouwplaats van ProRail moet iedereen in het bezit zijn van een DVP pas. Uitzondering hierop zijn personen die af en toe (minder dan 10 keer per kalenderjaar) in zone A, zone B of op bouwplaats komen voor bezoek of werk. Zij kunnen toegang verkrijgen met een dagpas."

 

 

Waarom een DVP pas?

 

Werken op een bouwplaats, op het spoor of dicht langs het spoor brengt risico’s met zich mee. Medewerkers die zeer regelmatig in deze risicozones werken vinden dit vaak zo ‘gewoon’, dat het juist goed is om aandacht te blijven besteden aan veiligheidsbewustzijn.

Om je te helpen bij bewust veilig werken heeft de branche negen Life Saving Rules opgesteld. Het is verplicht om volgens deze Life Saving Rules te werken en elkaar er ook op aan te spreken als dit niet gebeurt. Veiligheidsinspecteurs van railAlert zien toe op het naleven van de Life Saving Rules. Bij overtreding kunnen er sancties volgen.

 

 

Wat moet ik en mijn werkgever doen, om mijn DVP pas te krijgen?

 

Om een DVP pas te krijgen moeten er drie dingen gedaan worden:

 

  1. Jij moet deelnemen aan de veiligheidstraining en slagen voor de toets VTOS;
  2. De key-user moet de DVP pas aanvragen;
  3. De DVP pas activeren.

 

1. Deelnemen aan de veiligheidstraining en slagen voor de toets

Om te mogen werken op en rond het spoor moet je gecertificeerd zijn. Je kan jezelf certificeren door:

  1. Actief deelnemen aan de veiligheidstraining en;
  2. Slagen voor de toets Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS).

 

Het is noodzakelijk dat je jezelf goed voorbereid op de toets VTOS. Op internet staat een lesprogramma. Het programma bevat een zelftoets waarmee je kunt nagaan of je voldoende kennis hebt om te kunnen slagen voor de toets VTOS van railAlert.

 

Je kan het lesprogramma ook in het Engels, Duits, Pools en Turks doen.

 

Bij Bureau Toetsing en Certificering (BTC) kan de key-user jou inschrijven voor de veiligheidstraining en de toets VTOS.

Na het volgen van de training en het behalen van de toets kan de key-user de DVP pas aanvragen.

 

2. Hoe vraag ik de pas aan?

De key-user of personeelsadviseur van jouw bedrijf kan een DVP pas voor je aanvragen. Hiervoor moet je een goede pasfoto aanleveren.

Het duurt dan gemiddeld 5 werkdagen voordat je de DVP pas bij je werkgever kan afhalen.

Medewerkers kunnen alleen een DVP-pas ontvangen als hun bedrijf is geregistreerd in de DVP-database. Dit geldt ook voor onderaannemers en ZZP’ers.

 

3. Hoe activeer ik mijn DVP pas?

Je DVP pas is niet automatisch actief. De key-user maakt voor jou een account aan door alle benodigde gegevens in te voeren. Hierna ontvang je een e-mail om je account te activeren. Daarna kan je zelf ook zien wat er van jou allemaal in de DVP-databese staat door in te loggen op het DVP-portal.

 

 

Hoe lang is mijn DVP pas geldig?

 

De DVP pas zelf heeft geen geldigheidsduur. Het gaat om de geldigheid van het certificaat VTOS en de veiligheidstraining. De geldigheidsduur van beide is vijf jaar. 

  

 

Hoe werkt de DVP pas?

 

Op de DVP pas staat een QR-code. Als de veiligheidsverantwoordelijke deze met een smartphone of tablet scant wordt er een verbinding gemaakt met de DVP database. Omdat de QR-code uniek is worden alleen jouw gegevens zichtbaar. 

Zoals bijvoorbeeld jouw railAlert certificaten. Hiermee kan je aantonen dat je vakbekwaam bent voor de taak die je op dat moment uitvoert. Daarnaast kan je werkgever er voor kiezen om ook niet-railAlert certificaten via het DVP zichtbaar te maken.

 

 

Wat kost een DVP pas

 

De kosten voor de Veiligheidstraining en het afleggen van de toets VTOS kan je vinden op de website van BTC 

De Veiligheidstraining en het afleggen van de toets VTOS duurt een dagdeel (een ochtend of een middag).

 

 

Ik heb een vraag

 

Kijk eerst eens in onze woorden en begrippenlijst of het antwoord op jouw vraag hier bij staat. Het DVP heeft ook een helpdesk. Je kan vragen stellen via veiligheidspaspoort@railalert.nl